Privacy Verklaring

Privacyverklaring Bed & Beautyhuis Halle

Inhoud
1. Waarom deze privacyverklaring?
2. Rechtsgronden
3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
4. Bewaartermijnen
5. Verwijzing naar andere websites
6. Automatische besluitvorming
7. Beveiliging
8. Uw privacyrechten

1. Waarom deze privacyverklaring?
Hier vindt u de privacyverklaring van Bed & Beautyhuis Halle. Bed & Beautyhuis Halle is gevestigd te Halle aan de Halseweg 48 (7025 ET) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30198726. Wij zijn per e-mail te bereiken via welkom@bedandbeautyhuishalle.nl en telefonisch op +31610375489.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.
Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2022.

2. Rechtsgronden
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, de betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
• Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:
• Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via het (contact)formulier op de website: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
• Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: de een aanvraag van een reservering dan wel boeking van een overnachting.

4. Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 (twee) jaar opgeslagen.

5. Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.
Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

6. Automatische besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

7. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

8. Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via https://bedandbeautyhuishalle.nl/contact/ of telefonisch via +31610375489.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een vraag? 

4 + 1 =

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?